Tiroid Kanseri


Tiroid kanseri, boynun alt yarısında, nefes borusunun önünde bulunan, kelebek şekilli bir iç salgı bezidir. Sağ ve sol olmak üzere 2 parçadan (lob) oluşur. Tiroid bezi metabolizma hızımızın ana kontrol öğesi olan tiroid hormonlarını üretir, depolar, salgılar. T3 ve T4 adı verilen bu hormonların temel görevi, vücudun metabolizması ile ilgili tüm işlemleri kontrol etmesi ve doğru şekilde yürümesini sağlamasıdır.

Tiroid bezinde pek çok türde büyüme ve tümör gelişebilir. Bunların çoğu iyi huyludur. Fakat kötü huylu tümörler de gelişir ve bunlar komşu dokulara invaze olabilir (laringeal sinirler, trakea, özofagus) ve vücudun uzak bölgelerine yayılabilirler (lenf nodu, akciğer, kemik, beyin).

Tiroid kanseri hikaye ve fizik muayene ile şüphe edilmelidir. Boyunda ani büyüyen ağrısız şişlikler tiroid karsinomunu düşündürür.

Tiroid Kanseri Belirtileri

*Boyunda kitle ve ağrı

*Seste kabalaşma, ses değişiklikleri, ses kısıklığı

*Yutkunmada zorluk

*Nefes darlığı

*Geçmeyen öksürük

Genel olarak tiroid kanserleri papiller, foliküler, medüller ve anaplastik kanser olmak üzere 4 tiptir. Anaplastik kanser oldukça kötü huylu olup, tanı konulan olguların büyük çoğunluğu 6 aydan fazla yaşamaz.

PAPİLLER TİP:

Bu tipteki kanserler genellikle 20-50 yaş arasında kadınlarda görülür. Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülür. Tiroid kanserlerinin % 80 i bu tiptir. Genellikle uzun yıllar hiç büyümeden 1 cm’nin altında kalarak belirti vermeyebilirler.

Papiller kanserin tedavisi cerrahidir ve total tiroidektomi ile tedavi edilmelidir. Ameliyat sonrası çıkan patolojik inceleme neticesinde 10 mm den küçük bir “mikrokanser” varlığında , hastalara tiroid hormonu verilmesinden başka bir tedavi gerekmemesi genel  kabul görmüş bir yöntemdir. Ancak kanserin lenf bezlerine atlamış olması, kanserin tiroid çevreleyen kapsüle gelmiş olması ve kanser çapının 10 mm den büyük olduğu durumlarda  rayoaktif iyod tedavisi ameliyattan  sonra uygulanmalıdır. Bu tedavi hastalığın nüks ihtimalini azaltır. Hastaların boyunda lenf bezi tutulumu olduğu taktirde tiroid ile birlikte lenf bezlerinin de bir blok halinde çıkartılması gerekir. Bu ameliyata total tiroidektomi+modifiye radikal veya fonksiyonel boyun lenf disseksiyonu ameliyatı adı verilir.

FOLLİKÜLER TİP:

Bu gruptaki hastalar daha çok 40-60 yaş arası kadınlardır. Tiroid kanserlerinin %10’unu oluştururlar. Folliküler kanserler tiroid kanserleri içinde tanısı en zor konan gruptur. Çünkü bu grupta gerek ameliyat öncesi yapılmış olan ince iğne biopsisinde gerek ameliyat sırasında yapılan frozen patolojik inceleme de lezyonun bir kanser olup olmadığını anlamak mümkün değildir. Bu türde kanser olup olmadığı ancak normal yapıdaki hücrelerden oluşan bu kitleyi çevreleyen kapsülün herhangi bir yerinde hücrelerin bu kapsülü delip dışarı çıkıp çıkmadığının görülmesi ile konabilir. Kapsülün bu şekilde bir istilası durumunda folliküler kanser, kapsülün sağlam kalması halinde iyi huylu folliküler adenom tanısı konur.

Tedavi total tiroidektomi ve tümör büyüklüğü ne olursa olsun ameliyat sonrası radyoaktif iyod tedavisi şeklindedir.

MEDÜLLER TİP:

Genetik geçiş gösteren ailevi tipleri 1-20 yaş arasında görülürken ailevi olmayanlar 40 yaşından sonra ve genellikle lenf metastazı yapmış olarak ortaya çıkarlar. Tiroid kanserlerinin % 5 ini oluştururlar. Tedavileri total tiroidektomi ve tümörün olduğu tarafa lenf disseksiyonu yapılması şeklindedir. Bu tipte ameliyat sonrası radyoaktif iyod kullanılmaz, çünkü tümörün çıktığı hücre diğer tiroid hücrelerinden farklı olup iyod tutamaz. Takiplerinde kanda kalsitonin değeri önemlidir.

ANAPLASTİK TİP:

Tiroid kanserinin nadir bir formudur ve tiroid kanserlerinin yaklaşık% 1’ini oluşturur.Bu tip tiroidin en agresiv kanseridir. Bu kanser çok hızlı büyür, boyuna ve vücudun diğer bölgelerine hızla yayılır ve tedavi edilmesi çok zordur. Prognoz oldukça kötü 6 aydan uzun yaşam nadirdir. Genellikle 60 yaş sonrasında ve uzun yıllar tedavisiz kalmış papiller veya folliküler kanserlerin birden biyolojik davranışlarını değiştirerek hızla büyümeye başlaması ile oluşurlar. Genellikle cerrahi uygulanamayacak kadar ileri vakalardır.

Operasyon hakkında daha detaylı bilgi almak için burayı tıklayıp bize ulaşabilir ya da kliniğimizi ziyaret edebilirsiniz.

10 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Guatr