Tiroid Kanseri


Tiroid kanseri, boynun alt yarısında, nefes borusunun önünde bulunan, kelebek şekilli bir iç salgı bezidir. Sağ ve sol olmak üzere 2 parçadan (lob) oluşur. Tiroid bezi metabolizma hızımızın ana kontrol öğesi olan tiroid hormonlarını üretir, depolar, salgılar. T3 ve T4 adı verilen bu hormonların temel görevi, vücudun metabolizması ile ilgili tüm işlemleri kontrol etmesi ve doğru şekilde yürümesini sağlamasıdır.

Tiroid bezinde pek çok türde büyüme ve tümör gelişebilir. Bunların çoğu iyi huyludur. Fakat kötü huylu tümörler de gelişir ve bunlar komşu dokulara invaze olabilir (laringeal sinirler, trakea, özofagus) ve vücudun uzak bölgelerine yayılabilirler (lenf nodu, akciğer, kemik, beyin).

Tiroid kanseri hikaye ve fizik muayene ile şüphe edilmelidir. Boyunda ani büyüyen ağrısız şişlikler tiroid karsinomunu düşündürür.

Tiroid Kanseri Belirtileri

*Boyunda kitle ve ağrı

*Seste kabalaşma, ses değişiklikleri, ses kısıklığı

*Yutkunmada zorluk

*Nefes darlığı

*Geçmeyen öksürük