PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi)

Güncelleme tarihi: 25 Eki 2020


PEG Nedir?


Peg (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) PEG, ağız yoluyla gıda alamayan hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla bir alternatif yol olarak karın duvarından geçirilen esnek bir tüpün mideye yerleştirilmesi işlemidir. Bu uygulama katı-sıvı gıdaların ve/veya ilaçların yemek borusundan geçmeksizin doğrudan mideye ulaşmasını sağlar. Bu yöntem özellikle uzun süre yoğun bakım servislerinde yatan, herhangi bir sebepten dolayı yutma refleksi kaybolmuş olan hastaların beslenmesi için uygundur.


PEG ENDİKASYONLARI

  • Kulak, burun ve boğaz bölgesinde ya da yemek borusundan kaynaklanan tıkayıcı tümörler.

  • Serebrovasküler inme (felç) ya da kafa travması sonrası yutma güçlüğü, yutamama durumlarında ve beyin tümörü, Parkinson hastalığı, amiyotrofik lateral sklerozis (ALS), serebral palsi gibi nörolojik hastalıklarrın ileriki safhalarında.

PEG işlemindeki hazırlık gastroskopi işlemindeki hazırlıktan farklı değildir. Hastalarda işlem ön