Kasık Fıtık Tedavisi


Kasık fıtık hastalığı kasık bölgesinde gelişen fıtıklardır. Tüm fıtıkların %75’ini kasık fıtıkları oluşturur ve erkeklerde kadınlara oranla 4 kat daha fazla görülür.

Fıtık karın duvarındaki zayıf bölgeden , karın içi organların (çoğunlukla ince bağırsak) dışarı doğru yer değiştirmesidir.

Direkt, indirekt ve femoral denilen üç tipi mevcuttur. Genelde üç tip de birbirine benzer ama indirekt olanı her yaşta görülebilir ve testis torbasına kadar inebilme potansiyeli mevcuttur. Direkt kasık fıtık ise genelde karın duvarının zayıfladığı orta ve ileri yaşlarda görülür. Femoral fıtık ise diğer tiplere göre daha nadir olarak ortaya çıkar ve kadınlarda erkeklere göre  kat daha fazla gözlenir.

Bazı kasık fıtık belirtileri herhangi bir şikayete neden olmazken en sık rastlanan belirti kasık bölgesinde bir şişlik oluşmasıdır. Bu şişlik ayaktayken, ıkınırken veya öksürürken daha bariz olur. Sırtüstü yatıldığında genellikle şişkinlik kaybolur. Şişkinlik üzerinde bazen yanma, bastırınca  ağrı olabilir. Kasık bölgesinde basınç hissi, ağır bir obje kaldırırken acıma ve yanma olabilir. Daha az vaka da ise fıtığın testis torbasına inmesinden dolayı testis torbasında şişme olabilir.

Çoğu zaman fıtık şişkinliği sırt üstü yatınca düzleşir. Bu düzleşme fıtık kesesi içine giren omentumun veya ince bağırsağın tekrar karın içine dönmesi sonucunda olur. Bu organlar karın içine dönemez ve fıtık kesesi içinde kalırlarsa buna sıkışmış fıtık denilir. Bu durum çoğu zaman ağrılı olur.  Sıkışma sonucunda sıkışmış bölgedeki organları besleyen kan akımı da kesilirse buna bir sonraki aşama olan strangüle fıtık (boğulmuş fıtık) denilir. Strangüle fıtıklar acil ameliyat gerektirir ve tedavi edilmez ise hayatı tehdit edici komplikasyonlarla sonuçlanabilir.