Karaciğer Kisti

Güncelleme tarihi: 25 Eki 2020


Karaciğer kisti karaciğerin selim hastalıklarından en yaygın görülenidir. Kadınlarda daha sık görülür ve görülme sıklığı yaşla birlikte artar. Çoğu zaman bulgu vermez. Semptomlar doğrudan kistin boyutu ya da çevre dokulara yaptığı bası ile ilişkilidir. Buna göre sıklıkla abdominal ağrı, palpe edilebilen abdominal kitle, bulantı, kusma, dispne, yorgunluk, çabuk doygunluk hissi, kolestaz ve sarılık belirti ve bulguları görülebilir.

Karaciğer kisti, içleri seröz sıvı ile dolu, karaciğer içindeki safra kanalları ile ilişkisi olmayan, kistik lezyonlardır. Çapları birkaç mm olabileceği gibi 20 cm ve üzeri çaplara ulaşabilir. Kistler tek boşlukludur ve kist içinde ayrı cepler oluşturacak perdeler (septasyon) yoktur.  Kist içi sıvı berraktır ancak kist içi kanama olduğunda kist sıvısı kanlı olabilir. Kist sıvısında su ve elektrolitler bulunur, safra ya da bilirubin bulunmaz.

Laboratuvar bulguları genel olarak normaldir. Karaciğer fonksiyon testleri normaldir. Tanı koydurmada en etkin görüntüleme yöntemi US’dir.  US’de keskin sınırlı, sirküler ya da oval, tümüyle anekoik ve güçlü posterior duvar ekosu olan kitle biçiminde izlenir. Eğer yapılırsa BT’de keskin sınırlı, homojen ve hipodens lezyon görülür. Manyetik rezonans görüntülemede (MR) ise T1 serilerde düşük, T2 serilerde yüksek sinyal veren lezyon saptanır ve bu sinyal özelliği kontrast enjeksiyonundan etkilenmez.

Tedavi sadece semptomatik olgularda gereklidir. Klasik olarak önerilen tedavi yöntemleri perkütan aspirasyon ve sklerozan madde enjeksiyonu, laparoskopik  fenestrasyon ve karaciğer rezeksiyonudur.


Karaciğer Kisti Hidatiği (Hidatik Kist)