Karaciğer Apsesi

Güncelleme tarihi: 25 Eki 2020


Karaciğer apsesi en sık piyojenik ve amibik apse olarak görürüz.

Pyojenik apselerin kaynağı %31-45 safra kesesi ve safra yolu hastalıklarıdır. Diğer nedenler sıklığına göre sıralanırsa hematojen yayılım, doğrudan yayılım ve kriptojenik/kist hidatiktir. Hematojen yayılım portal ven veya hepatik arterle olur. Divertikülit, apandisit ve benzeri intraabdominal (karın içi) enfeksiyonlar pileflebite yol açarak karaciğer apsesi yapar. Bakteriyemiye neden olan enfeksiyonlar (pnömoni, endokardit, osteomyelit, otitis media…) hepatik arter yoluyla karaciğerde pyojenik abseye yol açabilir. Bunun dışında komşu bölgelerdeki enfeksiyonlar da doğrudan karaciğere yayılarak apse yapabilir.


BELİRTİLERİ NELERDİR?

Pyojenik apsenin en sık belirtisi ateş, karın ağrısı, iştahsızlıktır. Bir kısım hastada gece terlemesi, öksürük, kilo kaybı, sağ plörezi olabilir. En sık klinik bulgular ise Hepatomegali ve duyarlı karaciğerdir. Hastada sarılık genellikle olur. Daha nadir asit saptanabilir.

Abseler tek veya multipl olabilir. Multipl abseler akut ve toksiktir. Abseler genelde sağ lobtadır.

Tanıda ilk basamak klinik şüphe olmakla beraber mutlaka batın USG bakılmalıdır. Apselerin detaylı lokalizasyonu için Bilgisayarlı tomografi ve MR dan yararlanılır.

Tedavinin temeli antibiyoterapi, BT veya USG eşliğinde drenaj-cerrahi ve nedene yönelik tedavinin planlanmasıdır.

Amebiasis, Entamoeba histolytica nedenli enfeksiyon sonucu gelişir. İntestinal mukoza invazyonu sonucu portal kan ile parazitler karaciğere ulaşır. Amebiasisli hastaların %3-9 ‘unda apse gelişir.

Klinik bulguları pyojenik apse ile aynıdır. Şikayetler birkaç hafta sürer. Erkeklerde sıklık 3-10 kat fazladır. Komplikasyon (bronkoplevral fistül, ampiyem, plevral effüzyon…) amebik absede daha sıktır.

Amebik apse şüphesinde antibiyotik  tedavisine hemen başlanmalıdır. Antibioterapiden  sonra drenaj-cerrahi sıklığı azalmıştır ancak hala kullanılması gereken durumlar vardır.

Operasyon hakkında daha detaylı bilgi almak için burayı tıklayıp bize ulaşabilir ya da kliniğimizi ziyaret edebilirsiniz.

17 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör