Anal Apse


Anal apse makat (anüs) çevresinde oluşan apselerdir. Makat çevresinde içi püy (cerahat) ile dolu şişliğe makat apsesi veya anal apse (perianal apse) denir. Makat  çevresinde şişlik, ağrı, yanma ve tuvalete çıkamama ana belirtilerdir. Bunun dışında üşüme, titreme ve ateş de hastalarda sıklıkla gözlenir. Makat apselerine zamanında ve yeterli tedavi uygulanmaz ise apseler ciddi sorunlara neden olabilir.

Makatta apse şikayeti olan hastalarda apse tedavisi sonrası hastaların yaklaşık %40 kadarında daha sonra makat fistülü (anal fistül) gelişmektedir.

Anal Kanal Anatomisi

Makat (anal kanal), sindirim sisteminin en son kısmını oluşturur. Makat bölgesini (anal bölge) iki adet kas tabakası çevreler. Bu kaslardan dıştaki, eksternal anal sfinkter, kişinin kontrolü altında çalışan çizgili kastır. Birey bu kası kullanarak tuvaletini erteleyebilir, tutabilir. İçte olan kas, internal anal sfinkter, düz kas liflerinden meydana gelmiş olup kişinin kontrolü altında değildir. Her iki kas tabakası da kişinin dışkısını kontrol etmesinde ve dışkısını tutmasında önemli görev alır.

Makat (anal) kanalının 1-2 cm içerisinde bağırsağın içini örten tabaka ile deri tabakasının birleşme yeri vardır. Bu birleşme noktasına anal kanalda bulunan salgı bezleri açılır. Makat kanalındaki bezler kanalı çevreleyen iki kas tabakası arasında yerleşirler ve anal kanala bu birleşme hizasında açılırlar. Bezlerin asıl görevi anal kanalın kayganlığını sağlamak ve dışkılama işlevini kolaylaştırmaktır.

Apse, makat kanalı  içindeki salgı bezinin bakteri ile enfekte olması veya tıkanması ile oluşan akut bir enfeksiyondur. Kanalın tıkanması ile salgı dışarı verilemez ve içeride birikmeye devam eder. Bu durum zaman geçtikçe makat bölgesinde oluşan şişliğin büyümesine ve ağrının artmasına neden olur.